KBO Nijmegen

Geachte KBO Leden,

DE CORONA BESMETTINGEN ZJN NIET VOORBIJ !

Ook wij zien dat er veel van onze leden moeite hebben met alle maatregelen die nodig zijn om de besmettingen aantallen naar beneden te krijgen.

De maatregelingen die de Overheid MOET nemen treft ons om activiteiten voor U te organiseren.

Voor een aantal  Leden was dit een reden om hun lidmaatschap op te zeggen.

Dit is jammer omdat hierdoor de subsidie van de Gemeente in gevaar komt !

Willen wij als bestuur en Wijkcomités   blijven functioneren nu en na de Corona vragen wij U lid te blijven en ook daar waar mogelijk is leden te werven.

Solidair is belangrijk om ook na Corona een bloeiende KBO Nijmegen te blijven! !

Wij proberen o.a. door de dagreizen aan te kondigen Uw belangstelling als lid te behouden.

Er is zicht op een medicijn om u te beschermen tegen corona en wij daarna weer snel alle activiteiten te kunnen opstarten.

Voor de wijkcomités  is het ook een moeilijke tijd om met alle beperkingen voor passende activiteiten te zorgen.

Mogelijke voorstellen uwerzijds zijn zeer welkom.

Wij naderen de Kerstdagen en een nieuw jaar, hopende dat in dit nieuwe jaar weer, op bekende voet, wij voor u aantrekkelijke activiteiten  kunnen organiseren !

Op de eerste plaats een goede gezondheid en plezier in het leven, gewenst door uw:

 

 Voorzitter, Ben Otten